Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
Βιομηχανία Ανακύκλωσης
Λεωφόρος ΝΑΤΟ, Θέση Αγ. Γεώργιος
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ.: +30 210 55 96 010-12
Fax: +30 210 55 96 013
Email: contact@anamet.gr

Συντεταγμένες για GPS

Ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιεί το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου σας μπορείτε να μας βρείτε με τις παρακάτω συντεταγμένες:

  • Μορφή DD.dddd (Mοίρες και υποδιαίρεση μοίρας)
    LATITUDE (Γεωγραφικό Πλάτος): 38.06886
    LONGITUDE (Γεωγραφικό Μήκος): 23.61648
  • Μορφή DD MM SS (Μοίρες, λεπτά, δεύτερα)
    LATITUDE (Γεωγραφικό Πλάτος): 38° 4' 7.896"
    LONGITUDE (Γεωγραφικό Μήκος): 23° 36' 59.3274"

Μετατροπέας συντεταγμένων:
http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

Αναφορά καταγγελιών

Για να αναφέρατε μία ανησυχία ή υποψία για ένα ζήτημα που σχετίζεται με την Εταιρεία μας και το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με τις Επιχειρηματικές Πρακτικές μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Αναφορά καταγγελιών/Integrity Hotline.

Αν επιθυμείτε, υποβάλλοντας την καταγγελία σας μπορείτε να διατηρήσετε ανωνυμία.

Διαβάστε περισσότερα