Επενδυτικό Πρόγραμμα

Η ANAMET τον Οκτώβριο του 2009 ολοκλήρωσε στον Ασπρόπυργο Αττικής επένδυση ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση αλεστικού συγκροτήματος (shredder), συνολικής ισχύος 1.000 HP.

Η συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας επέτρεψε στην εταιρεία να αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή της, οδηγώντας ταυτόχρονα σε σημαντική ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος που παράγει, με:

  • τον τεμαχισμό του σιδηρούχου σκραπ ώστε να επιτυγχάνεται υψηλής πυκνότητας προϊόν για την χαλυβουργία,
  • τον διαχωρισμό των μη σιδηρούχων μετάλλων (για να αξιοποιηθούν περαιτέρω σε βιομηχανίες αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου) και κυρίως
  • την απομάκρυνση μη μεταλλικών στερεών υπολοίπων και κυρίως των πλαστικών μερών που κατά τη τήξη τους επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον με διοξίνες και φουράνια.

Οι υφιστάμενες επενδύσεις σε shredder, μεταφορικά μηχανήματα, σταθερά και αυτοκινούμενα πρεσοψάλιδα, αλλά και οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε προτεμαχιστή αυτοκινήτων, γραμμές διαλογής, δεματικές πρέσες, κλπ, καθιστούν την εταιρεία πρωτοπόρο στην άκρως ανταγωνιστική ελληνική αγορά.

Ταυτόχρονα η θυγατρική ΒΙΑΝΑΤT ΑΒΕΕ, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υλοποίησε το πρώτο τμήμα του επενδυτικού της προγράμματος που αφορούσε σε γενικό εκσυγχρονισμό και στην εγκατάσταση γραμμής μηχανικής αποσυναρμολόγησης λευκών συσκευών (πλην ψυγείων) και γραμμής επεξεργασίας οθονών CRT.