Σκραπ Χαλκού 

Χαλκός Α1 

Αποτελείται από καθαρό, μη επικασσιτερωμένο, μη οξειδωμένο, χάλκινο αγωγό ηλεκτρικού ρεύματος, με ελάχιστη διατομή 1,3 mm, καθώς και από άβαφες, μη επικασσιτερωμένες λάμες και αποκόμματα ηλεκτρολυτικού χαλκού.


Χαλκός Β2 

Αποτελείται από διάφορα χάλκινα αντικείμενα όπως βαμμένους και άβαφους σωλήνες, με ή χωρίς κολλήσεις, καλώδια και σκεύη, με 96% ονομαστική περιεκτικότητα χαλκού, όπως καθορίζεται μέσω ηλεκτρολυτικής δοκιμής. Πρέπει να μην περιέχει: ιδιαίτερα μολυβδούχο καλώδιο, πολύ λεπτό καμένο σύρμα χαλκού (μαλλί) και υπερβολική ποσότητα λαδιού. Επίσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σίδηρο και λοιπά μέταλλα, καθώς και μη μεταλλικά υλικά (μονώσεις, χώματα, στάχτες).


Σκραπ Ορειχάλκου

Βρύσες

Αποτελείται από διάφορα στερεά αντικείμενα κίτρινου ορείχαλκου, όπως βρύσες, σωλήνες, βάνες και χυτά τεμάχια. Πρέπει να μην περιέχει  γρέζια και ψυγεία ορειχάλκου, μείγματα μαγγανίου-χαλκού, αλουμινίου-χαλκού, σίδηρο, αντιμόνια και υπερβολικά βρώμικα - σκουριασμένα υλικά. Πρέπει επίσης να μην περιέχει οποιοδήποτε είδος πυρομαχικών όπως κάλυκες.


Ορείχαλκος 58% 

Αποτελείται από άβαφα, μασίφ και καθαρά βιομηχανικά εξαρτήματα και αποκόμματα, χωρίς σίδερα, λοιπά μέταλλα, κολλήσεις και μη μεταλλικά στοιχεία. Σε μορφή γρεζιού, θα πρέπει επίσης να μην περιέχει λοιπά μέταλλα και ξένα στοιχεία.


Ορείχαλκοι 63%, 65%, 70%, 85%

Οι ορείχαλκοι 63%-85% αποτελούνται από ρετάλια φύλλων, καθώς και από σωλήνες ορειχάλκου (μόνο για τον ορείχαλκο 63%). Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από κολλήσεις, βαφές και λοιπές επικαλύψεις.


Καλυκάκι 

Αποτελείται από ορειχάλκινους κάλυκες ελεύθερους από ξένα υλικά και χρώματα, σίδερα και βλήματα.

Σκραπ Κραμάτων Χαλκού

Ψυγεία Χαλκού – Ορειχάλκου

Τα ψυγεία χαλκού – ορειχάλκου είναι ψυγεία αυτοκινήτων (εξαιρούμενων των ψυγείων από αλουμίνιο) καθαρισμένα από σίδερα και πλαστικά.

 


Κόκκινος Μπρούντζος

Ο κόκκινος μπρούντζος αποτελείται από μηχανικά αντικείμενα, όπως βαλβίδες, δαχτυλίδια, ρουλεμάν μηχανών και άλλα εξαρτήματα από μηχανές και συμπεριλαμβάνει διάφορα κράματα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χαλκό 81%, με κασσίτερο, ψευδάργυρο ή/και μόλυβδο. Πρέπει να μην περιέχει στρόφιγγες, κλειστούς μετρητές νερού, καμένο ορείχαλκο, αλουμίνιο, πυρίτιο και ορείχαλκο με μαγγάνιο, σίδηρο και μη μεταλλικά υλικά.


Χαλκονικέλια 

Τα χαλκονικέλια αποτελούν κράματα χαλκού με νικέλιο σε συνήθεις αναλογίες 90%-10% και 70-30% αντιστοίχως.