Περιβαλλοντική Πιστοποίηση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά ποιότητας της εταιρείας.

EMAS

BS EN ISO 14001:2015

BS EN ISO 9001:2015

2011/333/EK

 

Για να δείτε τα αρχεία απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Acrobat Reader.
Αν δεν έχετε τον Acrobat Reader εγκατεστημένο μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πατώντας εδώ.