Η Εταιρεία

Το 1966 η ΒΙΟΣΚΡΑΠ ΕΠΕ ξεκίνησε να αγοράζει παλαιά σίδερα και άλλα μέταλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής με σκοπό να τα διαθέτει ως πρώτες ύλες στα εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων του ομίλου εταιρειών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας, παράλληλα με την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας, ωθώντας σε εκσυγχρονισμό τον κλάδο των δευτερογενών πρώτων υλών και τις συναφείς με αυτόν υπηρεσίες επεξεργασίας και μεταφοράς υλικών. Το 1973 την αποστολή αυτή ανέλαβε η ΔΙΑΠΕΜ ΕΠΕ.

Το 1992 η ΔΙΑΠΕΜ μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία και άλλαξε την ονομασία της σε Ανακύκλωση Μετάλλων ΑΕ, λαμβάνοντας τον διακριτικό τίτλο ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ. Ταυτόχρονα μετέφερε τις κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης της σε κεντρικό σημείο της βιομηχανικής περιοχής Ασπροπύργου, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ.

Από το 2003 η ΑΝΑΜΕΤ προέβη στην ίδρυση μιας σειράς θυγατρικών εταιρειών στη Νοτιανατολική Ευρώπη, της ΑΝΑΜΕΤ doo (Σερβία, 2003), της ΑΝΑΜΕΤ eood (Βουλγαρία, 2004) - που το 2007 μετονομάστηκε σε Coppervalius eood, της Novometal doo (ΠΓΜΔ, 2009), καθώς και στην εξαγορά της Inos Balkan AD (Σερβία, 2006) και της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής (2010).

Ο όμιλος εταιρειών της ΑΝΑΜΕΤ πραγματοποίησε το 2010 ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 224 εκατομμυρίων ευρώ και απασχολεί προσωπικό 200 ατόμων.