Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΑΝΑΜΕΤ πιστεύει ότι η επιτυχία μίας εταιρείας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το έμπειρο και ικανό προσωπικό που απασχολεί. Η εταιρεία ενισχύει την πρωτοβουλία και την ανάληψη ευθυνών καθώς και τις καινοτόμες ιδέες και προτάσεις από το ανθρώπινο δυναμικό της.

H ANAMET επίσης πιστεύει πως κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να νιώσει μέλος μίας ισχυρής ομάδας. Για το λόγο αυτό προωθεί ενεργά και συστηματικά την συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δια μέσου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση του.

Στο εξειδικευμένο προσωπικό της ΑΝΑΜΕΤ στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, εντάσσονται δυο κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θετικών επιστημών, εννέα μηχανικοί πολυτεχνικών σχολών διαφόρων ειδικοτήτων, δέκα πτυχιούχοι λοιπών πανεπιστημιακών σχολών και πέντε απόφοιτοι ανωτέρων τεχνολογικών ιδρυμάτων.