Θέσεις Εργασίας

Η ΑΝΑΜΕΤ σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας - το οποίο θα καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της εταιρείας - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση humanresources@anamet.gr.

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας.