Οικονομικά Στοιχεία

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2022:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2022

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2021:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2020:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2019:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2018:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2017:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2016:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2015:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2014:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2013:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2012:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2012

Ο ενοποιημένος ισολογισμός της εταιρείας για το 2011:

Ισολογισμός ΑΝΑΜΕΤ 2011

Για να δείτε τα αρχεία απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Acrobat Reader.
Αν δεν έχετε τον Acrobat Reader εγκατεστημένο μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πατώντας εδώ.