Όροι Παραλαβής Σκραπ Σιδήρου

Οι όροι παραλαβής, των αποστελλόμενων κατ' εντολή ΑΝΑΜΕΤ, σιδηρούχων μετάλλων στα συνεργαζομενα εργοστάσια ΣΟΒΕΛ (Αλμυρός Βόλου) και ΣΙΔΕΝΟΡ (Θεσσαλονίκη) καθώς και στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ (Ασπρόπυργος), αποτυπώνονται στο κάτωθι έγγραφο, το οποίο ενημερώνεται περιοδικά.

Όροι Παραλαβής Παλαιοσιδήρου (Scrap) (Ισχύς από: 01.06.2014)