Όροι Συνεργασίας

Η ΑΝΑΜΕΤ έχει δημιουργήσει και κωδικοποιήσει μια σειρά από όρους που διέπουν την συνεργασία της με προμηθευτές ανακυκλώσιμων υλικών και τους οποίους ακολουθεί αυστηρά για να προφυλάξει το προσωπικό, τους συνεργάτες της και την απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.