Υγεία & Ασφάλεια

Η προώθηση της Υγείας και της Ασφάλειας των υπαλλήλων και των συνεργατών της εταιρείας αποτελεί για την ΑΝΑΜΕΤ την πιο κρίσιμη επένδυσή της. Επένδυση που δεν αποτιμάται με βάση το κόστος της αλλά με γνώμονα τους κινδύνους που προλαμβάνει.

Η φροντίδα της ΑΝΑΜΕΤ δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της εταιρείας αλλά στο σύνολο των συνεργατών, επισκεπτών και εργολάβων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της.