Σκραπ Αλουμινίου

Προφίλ Αλουμινίου

Αποτελείται από προφίλ από πόρτες και παράθυρα, άβαφο ή βαμμένο, χωρίς σίδερα, κλειδαριές, αντιμόνια, ρολά με πολυουρεθάνη, πόμολα και θερμογέφυρες. Επίσης δε πρέπει να περιέχει πάνελ και γρέζι αλουμινίου.


Μαλακό Αλουμίνιο

Αποτελείται από σκεύη και φύλλα αλουμινίου, απαλλαγμένα από σίδερα και πλαστικά, χωρίς φόιλ, κουτάκια, περσίδες παραθύρων, ψυγεία αλουμινίου, αλουμίνιο από αεροσκάφη και σκληρό αλουμίνιο.


Σκληρό Αλουμίνιο

Αποτελείται από καθαρισμένο αλουμίνιο μηχανών αυτοκινήτων και αεροσκαφών, απαλλαγμένο από σίδηρο, ορείχαλκο, εκτεταμένες βρωμιές και μη μεταλλικά στοιχεία.


Ψυγεία Αλουμινίου – Χαλκού

Αποτελείται από καθαρισμένα ψυγεία αλουμινίου – χαλκού ή/και αλουμινένια πτερύγια σε χάλκινες σωληνώσεις, απαλλαγμένα από ορειχάλκινες σωληνώσεις, σίδερα και λοιπές προσμίξεις.


Κουτάκι Αλουμινίου

Αποτελείται από καθαρά κουτάκια αλουμινίου, απαλλαγμένα από σίδερα, καμένα κουτάκια, χώματα, υγρά και λοιπές προσμίξεις.


Φύλλα Λιθογραφίας

Αποτελείται από φύλλα λιθογραφίας, απαλλαγμένα από χαρτιά, πλαστικά, υπερβολική ύπαρξη μελανιού και λοιπές προσμίξεις.


Σύρμα Αλουμινίου

Αποτελείται από καθαρό σύρμα αλουμινίου, χωρίς ACSR, σίδερα, γράσα, σφιγκτήρες, μονώσεις και λοιπά ξένα στοιχεία.