Ηλεκτρονικό Σκραπ

Καλώδια Χαλκού

Χάλκινοι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, διαφορετικών διαμέτρων, με την μόνωσή τους.


Πλακέτες Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Ηλεκτρονικές πλακέτες, απαλλαγμένες από πυκνωτές μεγέθους άνω των 2,5 cm.


TV Υokes

Εξαρτήματα από την αποσυναρμολόγηση οθονών CRT, με κύριο στοιχείο τον χάλκινο αγωγό – πηνίο.


Σκληροί Δίσκοι

Μονάδες σκληρών δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών με διαφορετικά μεγέθη και έτη κατασκευής.


Οδηγοί CD/DVD/Floppy Disks

Ψηφιακά μέσα αναπαραγωγής CD, DVD και floppy discs, που προέρχονται από την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Τροφοδοτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Συσκευές τροφοδοσίας ρεύματος που προέρχονται από την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Μετασχηματιστές Τάσης & Φορτιστές

Συσκευές φόρτισης και μετασχηματιστές τάσης για διάφορες συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και εκτυπωτές, χωρίς το καλώδιό τους.