Σκραπ Πλαστικού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διάφορες κατηγορίες πλαστικού που προκύπτουν από την ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Πιο συγκεκριμένα:

Ανάμεικτο Πλαστικό

Πλαστικό που προκύπτει από την επεξεργασία κάθε είδους ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής συσκευής, μπορεί να περιέχει πολλαπλές πολυμερείς ενώσεις και είναι δεμένο σε μπάλες των 300 kg.


Πλαστικό από Τηλεοράσεις

Πλαστικές ύλες που προκύπτουν από την αποσυναρμολόγηση συσκευών τηλεόρασης. Έχουν μαύρο ή γκρι χρώμα, είναι δεμένες σε μπάλες των 300 kg και οι πολυμερείς ενώσεις που περιέχονται ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.


Πλαστικό από Οθόνες Η/Υ

Πλαστικές ύλες που προκύπτουν από την αποσυναρμολόγηση οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχουν λευκό ή μπεζ χρώμα, είναι δεμένες σε μπάλες των 300 kg και οι πολυμερείς ενώσεις που περιέχονται ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.


Πλαστικό Πολυπροπυλένιο

Πλαστικό που αποτελείται κυρίως από ένα πολυμερές πολυπροπυλένιο (PP) και προκύπτει από την αποσυναρμολόγηση πλυντηρίων ρούχων.