Καταλύτες

Σ' αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται διάφορα είδη καταλυτικών μετατροπέων αυτοκινήτων. Οι καταλυτικοί μετατροπείς αυτοκινήτων διακρίνονται ανάλογα με τον φορέα τους σε κεραμικούς και μεταλλικούς.