Υγεία & Ασφάλεια για το προσωπικό της εταιρείας

Η αναγνώριση των κινδύνων που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι της ΑΝΑΜΕΤ ανάλογα με τη θέση εργασίας τους αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας για την προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Τα συμπεράσματα των εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου αξιοποιούνται από την εταιρεία ώστε να προβαίνει έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη, όπου είναι δυνατόν, των πιθανών απειλών. Παράλληλα οι εργαζόμενοι ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και εξοπλίζονται με όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ίσως κληθούν να αντιμετωπίσουν.

1 2 3

Μέτρηση συχνοτήτων θορύβου στη γραμμή διαλογής μη σιδηρούχων μετάλλων Μέτρηση έκθεσης σε θόρυβο και σκόνη κατά τη διαλογή αλεσμένου σιδήρου (δειγματολείπτες προσαρμοσμένοι στον αριστερό ώμο του εργαζόμενου) Μέτρηση στάθμης θορύβου στην ηχομονωμένη καμπίνα του χειριστή του shredder
4 5 6

Φωτ. 1, 2: Εκπαίδευση του προσωπικού στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και αντιμετώπιση τραυματισμών (σε συνεργασία με τη Δ/νση Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού)
Φωτ.3: Στιγμιότυπο από την ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού
Φωτ. 4, 5, 6: Μετρήσεις συχνοτήτων θορύβου στη γραμμή διαλογής μη σιδηρούχων μετάλλων [4], έκθεσης σε θόρυβο και σκόνη κατά τη διαλογή αλεσμένου σιδήρου (δειγματολείπτες προσαρμοσμένοι στον αριστερό ώμο του εργαζόμενου) [5] και στάθμης θορύβου στην ηχομονωμένη καμπίνα του χειριστή του shredder [6]. Η ΑΝΑΜΕΤ παρακολουθεί συστηματικά την έκθεση των εργαζομένων της σε παράγοντες ώστε να αναγνωρίζει έγκαιρα τους επαγγελματικούς κινδύνους και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας