Περιβαλλοντικές Δηλώσεις

Η ΑΝΑΜΕΤ αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό της στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και την προσήλωση της στη διαρκή προστασία του περιβάλλοντος έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό 2009/1221/ ΕΚ (EMAS III).

Οι δηλώσεις συνοψίζουν τις προσπάθειες της εταιρείας για βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Περιβαλλοντική Δήλωση 2022

Περιβαλλοντική Δήλωση 2021

Περιβαλλοντική Δήλωση 2020

Περιβαλλοντική Δήλωση 2019

Περιβαλλοντική Δήλωση 2018

Περιβαλλοντική Δήλωση 2017

Περιβαλλοντική Δήλωση 2016

Περιβαλλοντική Δήλωση 2015

Περιβαλλοντική Δήλωση 2014

Περιβαλλοντική Δήλωση 2013

Συμπληρωματικά Στοιχεία στην Περιβαλλοντική Δήλωση 2013

Περιβαλλοντική Δήλωση 2012

Συμπληρωματικά Στοιχεία στην Περιβαλλοντική Δήλωση 2012

Περιβαλλοντική Δήλωση 2011

Συμπληρωματικά Στοιχεία στην Περιβαλλοντική Δήλωση 2011

Περιβαλλοντική Δήλωση 2009-2010

Συμπληρωματικά Στοιχεία στην Περιβαλλοντική Δήλωση 2009-2010

Περιβαλλοντική Δήλωση 2008

Περιβαλλοντική Δήλωση 2007